4. Какво е лечението на рецидивиращите перикардити?

Колхицинът инхибира митозата в клетъчните ядра, свързва се с тубулина, инхибира различни функции на полиморфнонуклеарните клетки, намесва се в трансцелуларното движение на колагена. Ефективен е при рецидивиращи перикардити, когато НПВС и кортикостероидите не успявят да предотвратят рецидивите. Препоръчителната доза е 2 мг дневно за един или два дни, последвана от 1 мг дневно (ниво на доказателства В, показания клас І).

Кортикостероидите трябва да се използват само при пациенти в тежко общо състояние или с чести рецидиви (ниво на доказателства С, показания клас ІІа). Всеобща грешка е и употребяването на дози, твърде ниски за да бъдат ефективни или твърде бързото намаляването на дозата. Препоръчваният режим е: преднизон 1-1,5 мг/кг за поне един месец. Ако пациентът не отговаря адекватно, азатиоприн 75-100 мг/дн или може да бъде добавен циклофосфамид. Намаляването на кортикостероидите може да стане за над три месечен период. Ако по време на намаляването на дозата симптомите рецидивират, връща се последната доза, която е потискала проявите, поддържа се тази доза 2-3 седмици и след това се препоръчва отново намаляване. Към края на кортикостероидната терапия се въвежда противовъзпалително лечение с колхицин или НПВС. Новото лечение трябва да продължи за поне три месеца.

Перикардектомията е показана само при чести и симптомни рецидиви, резистентни на медикаментозно лечение (ниво на доказателства В, показания клас ІІа). Преди перикардектомията, пациентът трябва да бъде на свободен от стероиди режим за няколко седмици. След перикардекотомията също могат да се появят рецидиви.