2. Какво представлава констриктивния перикардит?

Констриктивният перикардит е рядка, но тежка последица на хроничното възпаление на перикарда, водеща до намалено пълнене на камерите и понижена камерна функция.

Туберкулозата, медиастиналното облъчване и предшестващи сърдечни операции са чести причини за констрикция, която може да се представи в тежки патоанатомични.

Повече информация за констриктивния перикардит може да намерите ТУК.