12. Какво представляват перикардните заболявания?

Перикардните заболявания са сравнително чести. Етиологичното им уточняване е трудно, а в много случаи от това зависи терапията и изходът от заболяването. Спектърът от перикардни заболявания обхваща:

вродени дефекти

перикардити (сух, ексудативен, ексудативно-констриктивен, констриктивен)

  • остър перикардит
  • хроничен перикардит
  • рецидивиращ перикардит
  • перикарден излив и сърдечна тампонада
  • констриктивен перикардит

неоплазми

перикардни кисти.