1. Какво представляват перикардните кисти?

Конгенителните перикардни кисти са редки. Те могат да бъдат както еднокамерни, така и многокамерни. Имат диаметър от 1 - 5 см.

Възпалителните кисти включват псевдокисти, както и инкапсулирани и камерни перикардни изливи. Могат да се дължат на:

ревматичен перикардит

  • бактериална инфекция
  • туберкулоза
  • травма
  • сърдечна операция
  • Ехинококовите кисти обикновено водят началото си от руптурирали ехинококови кисти в черния дроб и белите дробове.

Повечето пациенти са асимптомни и кистите се откриват случайно на торакална рентгенография като овални, хомогенни, рентгеновоплътни лезии, обикновено в десния кардиодиафрагмален ъгъл.

Понякога пациентите могат да се оплакват от гръден дискомфорт, диспнея, кашлица или сърцебиене поради притискане на сърцето. ЕхоКГ е полезна, но често е необходимо допълнително да се извърши КТ или ЯМР изобразяване.

Лечението на конгениталните и възпалителните кисти е перкутанна аспирация и склерозиране с етанол. Ако това е неосъществимо, хирургичната резекция може да бъде необходима.

При ехинококовите кисти не се препоръчва хирургична ексцизия. Перкутанната аспирация и въвеждането на етанол или сребърен нитрат след предварителното лечение с Albendazole (800 mg/ дневно за 4 седмици) е безопасно и ефективно.