9. Какви са лабораторните изследвания?

Ако информацията от прегледа сочи диагнозата "ревматоиден артрит", за потвърждаването или отхвърлянето и ревматологът може да назначи редица лабораторни, образни и инвазивни изследвания. Засега не съществува лабораторно изследване, което категорично да доказва диагнозата ревматоиден артрит.

  • рутинни кръвни изследвания - пълна кръвна картина, която може да покаже анемия и променен брой бели кръвни клетки. Тестовете за скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ) и количество на белтък, наречен С-реактивен протеин, обикновено показват завишени стойности в периодите на изразена активност на ревматоидния артрит. Повишените СУЕ и С-реактивен протеин показват активен възпалителен процес някъде в тялото. Всички тези резултати могат да бъдат налице и при много други хронични възпалителни заболявания и не са специфични за ревматоидния артрит.
  • имунологични кръвни изследвания- в кръвта на болните от ревматоиден артрит често се открива антитяло (специфична за имунния отговор белтъчна молекула, атакуваща определени тъкани и органи), наречено Ревматоиден Фактор. Той е положителен в около 80% от болните от ревматоиден артрит. Наличието му не доказва диагнозата, както и ревматоидният артрит може да е налице без да се открие фактора в кръвта.
  • антинуклеарни антитела- свидетелстват за ненормално усилена реактивност на имунната система на тялото, могат да се открият и при други заболявания.