8. Какви са образните изследвания?

Най-често прилаганите от тях при съмнение за ревматоиден артрит са обикновената рентгенография (рентгенова снимка), магнитен резонанс и костна сцинтиграфия.

  • рентгенография - обикновено не се откриват болестни промени в ранните фази на заболяването, освен оточност на меките околоставни тъкани. В по-напредналите етапи се откриват типичните костни ерозии (малки дефекти) в подхрущялния слой на ставните повърхности на костите, както и наличието на ставни деформации при вече настъпили тежки увреждания. Открива се и различна по тежест костна остеопороза. За допълнителна преценка на тежестта на остеопорозата може да се извърши определяне на костната плътност (остеоденситометрия).
  • магнитният резонанс- нерентгенов метод, при който под въздействието на мощен магнит тъканите на човешкото тяло излъчват сигнали, които с помощта на компютър се преработват в образ върху монитор. В случая на ревматоиден артрит магнитния резонанс може да даде данни за увреда на ставната синовиална мембрана и ставния хрущял на много по-ранен етап от заболяването.
  • костна сцинтиграфия- при този метод във вените се инжектира специално радиоактивно вещество (важно е да се знае, че методът е напълно безопасен), което се натрупва по специфичен начин във възпалените и незасегнатите тъкани. Излъчването на радиоактивните сигнали се регистрира от специални уреди, които изграждат много информативен образ.