4. Какво е немедикаментозното лечение?

Тук се включват специални рехабилитационни програми, балансиращи физическа активност и покой, различни физиотерапевтични методи, използване на ортезни средства когато е необходимо, обучение и самообучение на пациентите, спазване на съобразена с болестта диета и начин на живот, участие в групи за взаимопомощ и т.н.

Рехабилитационната програма се изготвя от специалист кинезитерапевт индивидуално за всеки болен. Изгражда се баланс между физическа активност и покой. При тласък на болестта с ясно изразени симптоми на възпаление на ставите е необходимо да им се осигури известен покой до намаляване на оплакванията.

Когато оплакванията са слабо изразени се препоръчва умерена физическа активност - упражнения за мускулна сила, за постигане и поддържане на добър обем на движение в засегнатите стави и т.н. Особено подходящ спорт е плуването, тъй като при него се осъществява раздвижване на ставите при почти елиминирана сила на гравитацията. Важно е да се редуват покой и активност в ставите като се избягва задържането им в едно и също положение за дълго време. Прилагането на студ и топлина в определени етапи на болестта води до значително облекчаване на оплакванията. По правило студовите процедури (ледолечение, хладен душ и др.) се прилагат при остри тласъци на болестта с ясно изразени болка, оток, зачервяване и подуване на ставите. Топлинните процедури (парафинолечение, топла вана и душ, ултразвук, микровълни, кални бани и т.н.) се правят обикновено извън острите тласъци на ревматоиден артрит. При различните пациенти топлината или студът предизвикват облекчение на оплакванията в различни фази на болестта, така че преценката е индивидуална. Лечебният масаж има големи възможности за намаляване на болката и сковаността и заподдържане на добър обем движение.

В определени етапи от болестта се използват различни ортезни средства - шини, бастун, патерици както и специализирани тоалетни седла и др. Ортезните средства имат за цел да предотвратят доколкото е възможно деформацията на ставите и околоставните тъкани или ако такава вече е настъпила да осигурят приемлива функция на съответните части на тялото.

Не е установена специална диета, която да има лечебен ефект при ревматоидния артрит. Болните трябва да приемат пълноценна храна, богата на белтъци и ненаситени мастни киселини, витамини и минерали и особено калций и витамин Д и С за да се осигури добър строеж на костната система. Важно е да се намали доколкото е възможно ежедневния психоемоционален стрес. Отказа от тютюнопушене и нормализирането на телесното тегло са важни елменти от общия лечебен план за осигуряване на добро качество на живот.

Ревматоидният артрит е заболяване, което съпътства болния през целия му живот. Затова обучението и самообучението по всички въпроси, свързани с клиничната картина, диагностиката и лечението на ревматоиден артрит, в едно със страничните му ефекти, са важни елементи от начина на живот на пациентите. Често за да се подпомогнат процесите на обучение и социална адаптация, болните се включват в специализирани групи за помощ и взаимопомощ.