3. Какво е хирургичното лечение?

Хирургичното лечение се налага при тежко засягане на ставите, мускулите и околоставните тъкани в хода на ревматоиден артрит, както и при сериозно увреждане (граничещо с унищожение) на големите стави (напр. тазобедрени) вследствие на лечението (характерен страничен ефект на кортикостероидите). Този тип лечение се осъществява от специалисти - ортопеди-травматолози в специализирани болници. Хирургичното лечение може да се приложи в редица насоки:

  • при сериозно увреждане на синовиалната мембрана, водещо до прогресивно засягане на ставния хрущял и подлежащата кост, променената синовия може да се отстрани по хирургичен път и тази процедура се нарича синовектомия. Синовектомията може да се извърши както открито (по класически начин), така и чрез артроскопия. Чрез артроскопия може да се вземе и късче от променената синовиална мембрана, което да се изследва по-късно под микроскоп за прецизиране на диагнозата, както и да се "загладят" началните хрущялни дефекти.
  • при окончателно разрушаване на структурата на ставата и околоставните тъкани, водещо до липса на функция, засегнатата става може да се подмени с изкуствена такава. Операцията се нарича алопластика или ендопротезиране. Съществува възможност за подмяна на редица стави в човешкото тяло, но най-често при ревматоиден артрит това се извършва с тазобедрените, коленните стави и малките ставички на ръцете. Изкуствената става на практика елиминира болката от страна на болестно засегнатата става и възстановява до различна степен биомеханиката на дадената част от тялото. Имплантирането на изкуствена става представлява сравнително късна опция за лечение на ревматоиден артрит, като преценката е на лекуващия ортопед.
  • ако имплантирането на изкуствена става не е технически възможно или други фактори от страна на възраст, общо състояние и др. не позволяват извършването на такава сериозна операция, може да се извърши друг вид операция, наречена "артродеза", която представлява хирургично премахване на съществуваща става. Артродезата осъществява сливане на костите на мястото, където е имало става и загуба на ставната функция в тази част от тялото. В някои от случаите (при много изконсумирани кости и околоставни тъкани, както и много напреднали деформации) артродезата може да осигури по-добър функционален резултат в сравнение с поставянето на изкуствена става.

Лечението на ревматоидния артрит се усъвършенства с всеки изминал ден, Въпреки, че засега не съществува окончателно излекуване, учените разработват и въвеждат в практиката редица нови методи и средства за лечение, които се доближават все повече до интимните молекулни механизми в развитието на болестта.