2. Каква е прогнозата за болните от ревматоиден артрит?

Прогнозата за болните от ревматоиден артрит варира осезателно при отделните болни, но като цяло е сериозна. Редица фактори като агресивност на болестта, ранно започнато и правилно лечение, поява на странични ефекти в хода на лечението, продължителност на ремисиите и тласъците, засягане на други органи и системи, развитие на деформации и т.н. оказват ефект върху крайната прогноза.

Ревматоидният артрит е заболяване, което веднъж възникнало, съпровожда човека през остатъка от живота му. Не е фатално заболяване, но като цяло скъсява продължителността на живота с няколко години. При някои от болните представлява нетежко състояние, предизвикващо болка и скованост в ставите, докато при други се стига до тежко деформиране на ставите и инвалидизиране. Ако въпреки лечението, болестта остане активна в продължение на повече от година е твърде вероятно да доведе до тежки деформации, загуба на функция, инвалидизиране и нетрудоспособност на пациентите. Около 40% от болните са инвалидизирани и нетрудоспособни в различна степен след 10 годишна давност на болестта.

За повечето от пациентите ревматоиден артрит е хронично прогресиращо заболяване, като само при около 5-10 % може да се наблюдава спонтанна ремисия без лечение. Въпреки, че ревматоидният артрит не се лекува, обикновено с времето и под влияние на лечението, болестта става по-слабо агресивна и симптомите могат да се облекчат. В хода на болестта могат да се развият голям брой усложнения, дължащи се както на дълго продължаващото лечение, така и на самия характер на болестта (например периферна невропатия на ръцете и краката, развитие на лимфоми и др.)