10. Как се поставя диагнозата "ревматоиден артрит"?

Поставянето на диагнозата "ревматоиден артрит" обикновено е нелека задача и може да изисква сътрудничеството на лекари, специалисти в различни области на медицината. Често диагнозата не може да бъде установена още от първия преглед и налага няколко посещения при ревматолог.

В първата стъпка от диагностичния процес лекарят ще ви разпита подробно. Така той ще получи важна ориентировъчна информация за точния вид и давност на оплакванията ви, относно броя и вида на засегнатите стави, симетричността на процеса, наличието и продължителността на сутришната скованост, повлияване или не на оплакванията от приеманите досега от вас медикаменти, наличието на болни от ревматоиден артрит или други автоимунни заболявания в семейството ви, оплаквания от страна на други органи, лесна уморяемост, отслабване, наличие на висока температура и т.н.

След този разговор лекарят ще ви прегледа обстойно. Чрез оглед и внимателно опипване той ще установи евентуални белези на възпаление на ставите на тялото ви (подуване, зачервяване, болка, затопляне), наличие на ревматоидни кожни възли и пурпура, наличие на ставни деформации, отслабване на мускулите и др.

Лекарят ще определи обема на движение в засегнатите стави и ще изследва походката ви. Чрез преслушване със стетоскоп (медицинска слушалка) лекарят ще се ориентира за евентуално засягане на сърцето и белите дробове.