9. Какво представлява реактивният артрит?

Реактивният артрит е хронична (дълго продължаваща) форма на артрит, която се характеризира със следните три особености:

  • възпаление на ставите (типично се развива една до три седмици след прекарване на пикочо-полова или чревна инфекция)
  • възпаление на очите (най-често засегната е лигавицата покриваща "бялото" на окото - конюнктива и тогава възпалението се нарича конюнктивит
  • възпаление на пикочната, половата или храносмилателната системи

Тази форма на ставно възпаление се нарича реактивен артрит, тъй като се смята, че се дължи на реакция на собствената имунна система (автоимунна атака) срещу налични в изброените системи на тялото инфекциозни агенти (бактерии и хламидии най-често). Имунната система е генетично предразположена към хиперактивен (ненормално силен) имунен отговор при контакт с някои бактерии, причиняващи инфекции на пикочо-половата система и червата. Ненормалната защитна реакция на имунната система води до спонтанно възпаление (без директно присъствие на инфекциозни агенти) на ставите и очите.

Възпалителната реакция в ставните и очни тъкани може да е налице при паралелни симптоми на инфекция на пикочо-половата и храносмилателната системи или да се изяви без налична в момента такава инфекция (пациентът може да има спомени за възпалително заболяване на пикочо-половите органи и червата или такова да е протекло незабелязано от него). Най-често ставното възпаление се развива след "върха" на пикочо-полова или чревна инфекция - средно 1 до 3 седмици след това.

В англоезичната литература като синоним на реактивния артрит вече не се използва "синдром на Райтер", поради нацистките убеждения на лекаря, чието име носи. В българските медицински среди названието "синдром на Райтер" все още има широка популярност, като това се основава на чисто медицински причини.

Реактивният артрит се счита за системно ревматично заболяване, т.е. болестта може да предизвика възпаление и в други органи освен ставите - очите, лигавицата на устата, кожата, сърцето, бъбреците и белите дробове. Реактивният артрит има много общи черти с няколко други артритни заболявания като псориатичния артрит, анкилозиращия спондилит (болест на Бехтерев) и артрита, свързан с възпалителните заболявания на червата (язвен колит и болест на Крон). Всяко от тези артритни състояния може да предизвика заболяване, изявяващо се с възпаление на гръбначния стълб и други стави, очите, кожата, устата и различни вътрешни органи. Поради приликите между тях и общата тенденция за възпалително засягане на гръбначния стълб, тези заболявания се наричат с общото наименование "спондилартропатии".

Повече за артрити може да намерите ТУК.

Повече информация за анатомия на: