5. Какви са инструменталните изследвания при болест на Бехтерев?

Ако информацията от прегледа, придобита дотук, предполага засягане на гръбначния стълб и други стави в тялото, лекарят ще назначи извършването на определени образни изследвания.

Най-често прилаганото и рутинно от тях е рентгенографията (рентгенова снимка) на шийна, поясна част на гръбначния стълб, сакроилиачни стави и други стави, от които произхождат оплакванията. По-рядко прилагани образни изследвания (главно поради по-високата им цена ), които могат да дадат информация за засягане на изброените стави в по-ранен стадий, са компютърната томография (скенер) и магнитният резонанс. Компютърната томография е вид рентгеново изследване, което изобразява изследваната област на тялото в много тънки срезове. Магнитният резонанс е нерентгенов метод, при който под влиянието на мощен магнит тъканите в човешкото тяло излъчват сигнал, който след компютърна обработка се изобразява на монитор. Рентгеновите снимки на гръбначния стълб и сакроилиачните стави могат да покажат белези на "замъгляване" границите на прешлените и сливането им, както и болестна извивка на гръбнака и сливане на хълбочните и кръстцовата кост. В останалите засегнати стави могат да са налице белези на деформация и стесняване на ставната междина.