10. От какво се причинява болестта на Бехтерев?

Причината за възникването на анкилозиращия спондилит е все още ненапълно ясна. Засега е известно, че отговорни за развитието на болестта са както наследствени (генетични) фактори, така и някои фактори от заобикалящата ни среда (било то вътре или вън от организма).

Установено е, че склонността за развитие на заболяването се унаследява по генетичен път и мнозинството (почти 90%) от пациентите с анкилозиращ спондилит са носители на един ген от комплекса на тъканната съвместимост, наречен HLA-B27. Наличието на този ген не предизвиква болестта, а само увеличава вероятността за развитие на заболяването, докато под действието на други допълнителни фактори от околната среда се появява болеста с характерните и симптоми.

Така например, 7% от населението в САЩ са носители на HLA-B27 гена, докато само 1% страда от анкилозиращ спондилит. В Северна Скандинавия (Лапландия) 1,8% от населението страдат от болестта на Бехтерев, докато 24% от хората са носители на HLA-B27.

Освен носителството на HLA-B27, вероятно роля за възникване на заболяването играят и други наследствени фактори. При носителите на HLA-B27, които имат роднини, страдащи от болестта на Бехтерев, рискът за развитие на болестта е двойно по- висок отколкото при тези HLA-B27 носители, които нямат болни роднини. Конкретната роля на белтъка, кодиран от HLA-B27 гена, е все още неизвестна.

Все още не е напълно изяснено как започва възпалителният процес при болестта на Бехтерев и как уврежда определени органи. Най-вероятно първоначалното възпаление е резултат от активация на имунната система срещу определена бактериална инфекция. Поради неясни причини, веднъж активирана, имунната система се оказва неспособна да се "изключи", дори когато първоначалната бактериална инфекция е отдавна затихнала. Инфекция на червата с определени бактерии (Klebsiella) могат да отключат "неправилна" имунна реакция, която да отключи развитието на заболяването.

Хроничното възпаление на тъканите в резултат на продължителна активация на собствената имунна система на тялото при отсъствие на активна инфекция е най-характерната черта на възпалителните автоимунни заболявания, към които спада болестта на Бехтерев (анкилозиращия спондилит).