9. Какви са общите профилактични мерки?

Основните цели на лечението са намалявене и премахване на симптоматиката и удължаване на живота чрез намаляване на усложненията - остър коронарен синдром и смърт.

Лечебните схеми включват:

  • фармакологично лечение
  • интервенционални процедури
  • хирургична реваскуларизация
  • контрол върху рисковите фактори

Общи и профилактични мерки - пациентите трябва да бъдат информирани за същността на заболяването, както и да бъдат обучени да извършват системни физически натоварвания, но и да спират и да приемат нитроглицерин при поява на стенокардна симптоматика. Трябва да бъдат идентифицирани коригируемите рискови фактори- хипертония, тютюнопушене, диабет , дислипидемии и да бъдат положени усилия за техния контрол и премахване.