8. Какво е фармакологично лечение на стабилната стенокардия?

антитромбоцитни медикаменти

медикаменти, които водят до намаляване на симптоматиката

модулатори на сърдечния метаболизъм

липидопонижаваща терапия