7. Каква е терапевтичната схема при стабилна стенокардия?

Терапевтичната схема при стабилна стенокардия според методичните указания на АСС/АНА , може да се обобщят по следния начин:

  • А- аспирин, антиангинозно лчение, артериално налягане.
  • Б- бета блокер
  • В- вазодилататори
  • Д- диабет, диета, дислипидемия
  • Е- ексерсиз (физически натоварвания)

Терапията задължително трябва да включва аспирин (или клопидогрел при абсолютни противопоказания).

Бета-блокер се дава за начало на лечението при всички пациенти без абсолютни противопоказания (доказано удължава живота след преживян миокарден инфаркт и при хипертоници).

Калциеви антагонисти или нитрати с удължено действие при абсолютни контраиндикации за бета-блокер или тежки странични ефекти от тях или като допълнение към тях, при недостатъчен ефект.

Сублингвален нитроглицерин или спрей за незабавно облекчаване на ангината. Понижаваща липидите терапия при пациенти с документирана или предполагаема коронарна атеросклероза и LDL-холестерол от 2,6-3,4 ммол/л с прицелно ниво под 2,6 ммол/л.