2. Кои са модулатори на сърдечния метаболизъм?

Триметазидин е единствения широкоутвърден препарат. Той спада към групата на специфичните модулатори на метаболизма .

Той инхибира ензима 3- кетоацил СоА тиолаза и по този начин измества сърдечния метаболизъм от окисление на мастни киселини към окисление на глюкоза, в условията на исхемия.

Триметазидин в доза 60 мг дневно (разделени в 2 или 3 приема в зависимост от формата) има и мембранопротективен ефект.