2. Какво говори против стабилна стенокардия?

Против ангина пекторис говорят следните характеристики на болката:

  • много кратка остра, пробождаща или режеща болка
  • дълготрайна, тъпа болка
  • локализация в лява гръдна половина
  • болка на много малка площ
  • поява след спиране на физическото усилие или влияеща се от определени позиции и движения

Много трудна е диференциалната диагноза на ангинозна болка при нормална коронарна ангиограма - включително и без данни за спазъм – синдром Х.

Вероятно се касае за болест на малките, а не на големите епикардни артерии или функцинална невъзможност за адекватна дилатация.