1. Каква е прогнозата на стабилната стенокардия?

В сравнение с другите форми на ИБС, хроничната стабилна ангина има нетежка прогноза.

Годишната смъртност достига 4%, а годишната честота на остър миокарден инфаркт – 2%.

Независимо от това някои подгрупи имат по-лоша прогноза:

  • тези, при които исхемия се индуцира при много ниско двойно произведение и степен на натоварване
  • ангиографски данни за тежка триклонова болест – стенози над 70% или стволова стеноза над 50%
  • левокамерна дилатация и понижена помпена функция под 30%, както и тези с преживян вече миокарден инфаркт