7. Какви са противопоказанията за извършване на работна ЕКГ проба?

Противопоказания за работна ЕКГ проба:

  • абсолютни - остри коронарни синдроми (в острия стадий), аортна дисекация, камерна тахикардия, тежка аортна стеноза, прясна белодробна или системна емболия, остър или хроничен изострен тромбофлебит, остри инфекциозни заболявания, хипертония със САН над 200 и ДАН над 115 мм Нg.
  • относителни противопоказания - неконтролирани високочестотни надкамерни тахиаритмии, чести комплексни камерни екстрасистоли, умерено тежка, нелекувана хипертония, значителна белодробна хипертония, хронична камерна аневризма, хронична аортна аневризма, умерено тежка аортна стеноза, високостепенна дилатация на сърцето, проводни нарушения - пълен АV блок, ляв бедрен блок, WPW-синдром, кардиостимулатор с фиксирана честота, значителни, некоригирани електролитни нарушения, тежка анемия, периферномускулни неврологични и психични заболявания, тежки неконтролирани ендокринни заболявания (диабет, тиреотоксикоза, микседем), тежка бъбречна и чернодробна недостатъчност.

Работната ЕКГ проба има сензитивност 55-60% и специфичност 89-95%.

Сериозни затруднения има интерпертацията на резултатите при изходно променена ЕКГ - дигиталисово лечение, ЛББ, левокамерна хипертрофия, както и при жени. При тези случаи, както и при невъзможност за извършване на физическо натоварване идват в съображение фармакологични стрес тестове при други изобразителни методики.