1. Какви са тенденциите в съвременната диагностика?

Съвременната диагностика на стабилната стенокардия се базира на мултиетапния подход при оценката на вероятността за наличието на коронарна болест. Трябва да се имат предвид фактори като възраст, пол и други рискови фактори, характеристика на болката, степен на промени на ST-сегмента при физическо натоварване.

Допълнителни изследвания, освен работна ЕКГ проба се налагат при следните групи пациенти:

  • болни с типична стенокардия и недиагностичен тест с натоварване или затруднения при провеждане на теста с натоварване или болни с нормален ЕКГтест и и тежка стеонокардия
  • пациенти с атипична стенокардия или отсъствие на симптоматика и позитивен ЕКГ тест с натоварване
  • специални подгрупи с типична стенокардия и позитивен тест, но с голям процент на фалшивопозитивни тестове - например млади жени