7. Каква е анамнезата?

Освен характеристиката на болката от анамнезата трябва да получим данни за наличието на рискови фактори за ИБС (дислипидемия, захарен диабет, хипертония, тютюнопушене - главни рискови фактори) и фамилна обремененост на пациента, както и за други съдови заболявания, състояния провокиращи исхемията (анемия, тиреотоксикоза и др.), и за социалната му и трудова среда.