6. Какъв е физикалния статус?

Често в междупристъпния период не дава допълнителна информация. Трябва да се търсят данни за артериална хипертония, засягане от атеросклероза на периферни съдове, за дислипидемия – ксантоми, ксантелазми.

По време на пристъпа болните са бледи, изпотени, артериалното налягане може да е повишено, но и понижено при по-дълъг пристъп.

Пулсовата честота обикновено се ускорява и може да се появят аритмии. Може да се аускултират новопоявили се Т3 и Т4 , както и преходен шум на митрална инсуфициенция, поради новопоявила се папиларномускулна дисфункция.

Лабораторен минимум:

  • хемоглобин
  • кръвна захар
  • липиден профил (важна е хранителната пауза!)
  • миоглобин
  • СРК с МВ фракция
  • СГОТ
  • тропонин- при съмнение за диференциална диагноза на остър миокарден инфаркт.