5. Каква е клиничната картина при стабилната стенокардия?

Най-важният клиничен белег е пристъпната гръдна болка. Тя има следните по- важни характеристики:

  • сила на болката – показва големи колебания. Обикновено болката е на широка площ, опасваща, стягаща. Може да се описва и като тежест върху гърдите, задушяване, парене или студ . Болката рядко се влияе от положение на тялото и дишането, не се облекчава в легнало положение и често се придружава от чувство на страх. Стенокардната болка обикновено се индуцира от физическо или емоционално натоварване, а прагът и може да се понижи от студ, тютюнопушене или обилно нахранване. Болката обикновено преминава при покой и прием на нитроглицерин.
  • еквиваленти на стенокардията - диспнея при усилие, резултат на исхемично индуцираната диастолна дисфункция, умората при усилие, поради намаления от исхемията сърдечен дебит, синкопални прояви.
  • локализация – най-често средна и горна част на стернума. По- рядко болката се усеща в епигастриума и долната част на стернума., понякога вляво от стернума и много рядко в дясна гръдна половина. Болката може да се усети предимно в местата на нейното излъчване - лява ръка и рамо, долна челюст и зъби, между плешките, дясна ръка.
  • ирадиация - най-често към лява ръка - рамо, лакът, китка , пръсти; шия, долна челюст; към гърба или двустранно, симетрично по двете ръце. Ирадиацията е по вътрешната страна на ръцете- по хода на улнарния нерв.
  • продължителност - обикновено 1-5 мин, рядко 15-20-30 мин. Типично е постепенното усилване на болката до достиганена плато за 10-30 секунди. Ако стенокардната болка продължи повече от 30 мин. буди сериозни съмнения за миокарден инфаркт. От друга страна болка с продължителност часове и дни не може да се приеме за стенокардна.
  • провокиращи фактори - обикновено това са състояния, увеличаващи кислородната консумация - физически усилия, емоционално и умствено напрежение, обилно нахранване, излагане на студ и вятър или горещина, пушене. Работата с ръце и особено с вдигането им над главата може да доведе до поява на стенокардия . Внезапното повишаване или понижаване на артериалното налягане също може да доведе до исхемия и болка. Ритъмните нарушения, които скъсяват диастолата също могат да бъдат провокиращ фактор.
  • фактори облекчаващи болката – намаляват кислородната консумация и/или подобряват кръвоснабдяването - прекратяване на физическото усилие, влизане на топло, спиране на пушенето. Обикновено болката намалява и изчезва за няколко минути. Поставянето на нитроглицерин под езика също е ефективно в повечето случаи. Болка, която намалява след прекратяване на натоварването и/или се повлиява 2-5 минути след прием на нитроглицерин, с голяма степен на вероятност може да се приеме за стенокардна.