4. Какви са особените форми на стенокардия?

Особени форми на ангина са:

  • ангина на Принцметал - вазоспастична ангина с преходно издигане на ST - сегмнта, без ензимни данни за миокардна некроза
  • walking-through angina – преходна ангина, явяваща се в началото на натоварването и изчезваща при по-нататъшно обременяване, вследствие освобождаване на вазодилатиращи метаболити
  • декубитална ангина - ангина в легнало положение често по време на сън, диагностицира се трудно, най-добре сд Холтер ЕКГ