3. Как се класифицира гръдната болка?

  • типична стабилна стенокардия - гръдна болка с ретростернална локализация и ирадиация към лява ръка и ляво рамо, продължителност не повече от 20 мин., предизвикана от физически усилия или други провокиращи фактори, повлияваща се от прекратяване на усилието или прием на нитроглицерин до 10 та минута
  • атипична стабилна стенокардия - гръдна болка, която има поне два от белезите на типична стенокардия, останалите прояви могат да бъдат атипични в някои аспекти - нетипична локализация или ирадиация, невинаги причинявана от провокиращите фактори, несигурен ефект от нитроглицерин
  • неспецифична гръдна болка - клиничната проява на тази болка има характеристики, различни от тези на типичната и атипична стенокардия и явно има некардиален характер.