2. Как се класифицира стабилната стенокардия по NYHA?

  • І функционален клас - болни със стенокардия при големи физически натоварвания
  • ІІ функционален клас - болни със стенокардия при обичайни физически усилия.
  • ІІІ функционален клас - болни със стенокардия при по-малки от обичайните физически усилия
  • ІV функционален клас - болните практически не са в състояние да извършват физически натоварвания. Те имат стенокардия и в покой.