7. Какво е определението за стабилна стенокардия?

Хроничната стабилна ангина е пристъпна, непродължителна 3-10 (15) мин., предноторакална болка (или дискомфорт), която се появява при физически усилия или други състояния и се дължи на бързопреходна коронаростенотична миокардна исхемия, при повишена миокардна кислородна потребност.

Стабилност на ангината означава давност на ангинозните пристъпи над 1 месец и липса на значими промени на основните характеристики на стенокардната болка – честота, степен на провокация, сила, продължителност, нитроглицеринов ефект – в продължение на последните 60 дни.