3. Какво се случва при стеноза?

При хемодинамично значима коронарна атеросклеротична стеноза стеноза над 70-80%, коронарните артериоли са почти максимално разширени още в покой, за да покрият метаболитните нужди на миокарда. Поради това, при физически усилия не може да се получи значима вазодилатация.

Освен това при част от болните настъпва вазоспазъм, а не вазодилатация (в резултата на ендотелна дисфункция на атеросклеротично променените съдове) и това още повече задълбочава несъответствието между коронарен кръвоток и кислородна консумация.

Коронарната съдова резистентност може да се модифицира и регулира чрез промяна на вазомоторния тонус, интрамиокардното налягане и от наличието на вътресъдова обструкция. Тези модификации се контролират от хуморални и неврогенни фактори, метаболитни фактори и процеси на авторегулация, ефекти на ендотелната функция.