8. Какво е физиологична синусова тахикардия?

Определение - повишена синусова честота над 100 уд/мин в зависимост от степента на физическия, емоционален, патологичен или фармакологичен стрес.

Патологични причини - пирексия, хиповолемия, анемия, злокачествени заболявания, миокардна исхемия, сърдечна недостатъчност, белодробна емболия, шок, тиреотоксикоза. Медикаменти - стимуланти, амфетамини, "екстази", салбутамол, атропин, катехоламини, цитостатици. Понякога е трудно да се диференцира от предсърдната тахикардия.

Механизъм - физиологично влияние върху индивидуални пейсмейкърни клетки и физиологично изместване на мястото на предсърдната деполаризация.

Диагноза - ЕКГ. Синусовата тахикардия е непароксизмална, което я диференцира от риентри.

Лечение - установяване и елиминиране на причината; бета блокери, калциеви антагонисти.