7. Какво е неприемлива синусова тахикардия?

Определение - персистиращо повишение на сърдечната честота в покой или на синусовата честота, несвързано с или несъответно на степента на физическия, емоционален, патологичен или фармакологичен стрес.

Механизъм - увеличена автоматичност на СВ и абнормна автономна регулация на СВ с повишен симпатиков и намален парасимпатиков тонус.

Клинични прояви - широка вариабилност; най-често-палпитации, също: гръдна болка, недостиг на въздух, замайване, пресинкоп.

Диагноза - инвазивни и неинвазивни критерии.

Лечение - основно бета блокери; също калциеви антагонисти; катетърна аблация при рефрактерни случаи.