6. Какво е синдром на постурална ортостатична тахикардия?

Определение - ортостатичен интолеранс при наличието на видимо ексцесивна персистираща постурална синусова тахикардия /увеличение с повече от 30 уд/мин от базовото ниво или повече от 120 уд/мин/ в рамките на 10 мин. от изправяне при отсъствие на постурална хипотензия и явна автономна невропатия.

Механизъм - 2 отделни механизма – централна бета-свръхчувствителност и лека, идиопатична, периферна, автономна невропатия.

Клинични прояви - палпитации, изразена умора, тремор, замаяност.

Диагноза - ортостатичен тест, липса на ортостатична хипотензия, липса на причини за автономна невропатия, провокация на ортостатични симптоми.

Лечение - нефармакологично – увеличаване обема течности, повдигане на главата при сън, пристягащи чорапи; фармакологично – бета блокери, минералкортикоиди, метилфенидат, SSRI - флуоксетин, еритропоетин.