5. Какво е риентри тахикардия на синусовия възел?

Определение - възникват от риентри кръговрати, включващи образувани от синусовия възел пароксизмални залпове от тахикардия с Р вълни подобни на тези при синусовия ритъм.

Механизъм - хетерогенно провеждане в синусовия възел.

Клинични прояви - честотата и сред СВТ варира между 1.8 и 16.9%; често се установява подлежащо органично сърдечно заболяване; палпитации, главозамаяност, пресинкоп; пароксизмалност на атаките.

Диагноза - инвазивни и неинвазивни критерии.

Лечение - вагални маньоври, аденозин, амиодарон, бета блокери, калциеви антагонисти, дигоксин; катетърна аблация.