2. Какво е непароксизмална тахикардия на съединението?

Определение и клинични прояви – доброкачествена аритмия с тесни комплекси и честота 70-120 уд/мин. Най-важно е,че може да бъде маркер за дигиталисова интоксикация, хипокалиемия или миокардна исхемия, също да е свързана с ХОББ с хипоксия и миокардит. ДД с другите видове тахикардии с тесен комплекс – ПТ, АВНРТ, АВРТ.

Лечение - корекция на подлежащото състояние, дигиталис-свързващи агенти, при персистиране – бета блокери и калциеви антагонисти.