1. Какво е атриовентрикуларна риентри тахикардия /АВРТ/?

Типичните допълнителни пътища са екстранодални, свързващи миокарда на предсърдието и камерата през АВ канал. Делта вълни на ЕКГ се установяват при 0.15 до 0.25% от общата популация. Провеждането може да е интермитентно.

Допълнителните пътища се класифицират на базата на тяхната локализация през митралния или трикуспидалния пръстен, тип провеждане /декрементно или недекрементно/ и според това дали осъществяват антероградно или ретроградно провеждане или и двете. Диагнозата WPW синдром се отнася за пациенти с преексцитация и тахиаритмии. При WPW синдром АВРТ е най-честата аритмия – 95% от риентри тахикардиите при пациенти с допълнителни пътища. АВ риентри тахикардия се субкласифицира на ортодромна и антидромна.

Предсърдното мъждене е потенциално животозастрашаващо при пациенти с WPW синдром. Ако допълнителните пътища имат къс антерограден рефрактерен период, бързото репетитивно провеждане към вентрикулите може да доведе до вентрикулно мъждене.

Хирургичната или катетърна аблация на акцесорните пътища обикновено елиминира предсърдното мъждене и АВРТ.

Продължителна фармакологична терапия - антиаритмични медикаменти, модифициращи провеждането през АВ възела: дигоксин, верапамил, бета блокери, аденозин и дилтиазем. Антиаритмични медикаменти, подтискащи провеждането през допълнителните пътища: прокаинамид, дизопирамид, пропафенон, флекаинид, соталол, амиодарон.