2. Какво е поведението при топлинен удар?

 • всички болни с белези или съмнение за топлинен удар подлежат на спешна консултация (спешен лекар) и хоспитализация
 • преценка на проходимостта на дихателните пътища, приложение на маньоври за дезобструкция, поставяне на въздуховод, поставяне в странично стабилно положение, интубация на трахеята
 • кислородотерапия – кислородна маска 8-12 литра/минута.
 • при пациенти в кома се прилага венозен кома коктеил, влючващ концентриран глюкозен разтвор, опиатен антидот, бензодиазепинов антидот и витамин В1
 • пациента се съблича и настанява на хладно място
 • оптималната техника на охлаждане е обтриване с влажни компреси и използване на вентилатори. Може да се опита лаваж на стомаха със студен серум и студена клизма. Охлаждането се забавя постепенно и се прекратява при достигане на централната температура до 39,0 градуса поради опасност от ятрогенна хипотермия
 • студената вода (потапяне във вана, под душ и т.н) и ледените компреси могат да предизвикат треперене с повишена топлопродукция, поради което не се използват
 • треперенето и гърчовете се третират с бензодиазепин (диазепам 5-10 mg i.v./i.m.)
 • приложението на антипиретици няма ефект и е противопоказано
 • венозен достъп с приложение на незатоплен кристалоиден разтвор (Хартман или физиолиогичен серум) - 20 ml/kg телесно тегло
 • пофилактично се прилага Манитол ( 0,5 gr/kg тегло)
 • при пациентите се следят постоянно телесната температура, пулсовата честота, артериалното налягане и нивото на съзнание
 • бърз транспорт до болнично заведение за по-нататъчно лечение