1. Каква е пронфилактиката на топлинните увреждания?

Профилактиката на уврежданията от висока температура на околната среда се състои в запознаване на рисковите групи с опасностите при топли климатични вълни и осигуряване на подходящото им местообитаване в тези периоди.

При атлети е необходимо стриктно следене на температурата при физическа активност в горещо време, като по възможност тяхната активност трябва да се ограничава.

Пациентите в старческа възраст и децата се нуждаят от непосредствено наблюдение и наставления в горещите периоди на годината. Работните места с условия за възникване на топлинен удар трябва да бъдат пригодени към нормални работни условия.