3. Какво е физикалното изследване?

Физикалното изследване трябва да бъде насочено към сърдечно-съдовата система с цел изключване на животозастрашаваща причина за синкопа. Аускултацията на сърцето може да открие сърдечен шум. Необходимо е измерване на артериалното налягане в легнало и изправено положение за откриване на белези за ортостатизъм (спадане на систоличното артериално налягане > 15 мм Hg или над 10 % от стойността в легнало положение). Сухата кожа, видими лигавици, намаленият кожен тургор и наличието на жажда говорят за дехидратация.

При съмнение за кървене от гастроинтестиналния тракт се прави ректално туширане, сондиране на стомаха, изследване на хемоглобина, хематокрита и тестове за окултно кървене. При прегледа на крайниците могат да се открият белези за тромбофлебит. Неврологичният преглед позволява изключване на мозъчно-съдов инцидент. При възрастни пациенти е необходимо изследване на главата, крайниците, гръдният кош и корема за наличието на травматични увреди. ЕКГ изследването може да установи аритмии или исхемичен еквивалент. При жени във фертилна възраст се препоръчва извършване на тест за бременност при наличен синкопален епизод придружен от коремна болка.