2. Каква е диференциалната диагноза?

В диференциално-диагностично отношение синкопът трябва да се разграничи от хипогликемията, при която загубата и възстановяването на съзнанието настъпват постепенно, при което възстановяването става бързо след приложение на глюкоза.

Гърчовите състояния се различават от синкопа с по-голямата си продължителност, наличието на постикална фаза с дисориентация и бавно изясняване на съзнанието. В случаите на конвулсивен синкоп (резултат от церебрална аноксия) се наблюдават прехапвания на езика и инконтиненция с потрепвания в крайниците, които са краткотрайни и никога не преминават в тонични гърчове.