5. Каква е диференциалната диагноза при синдрома на Гилен-Баре?

Диференциална диагноза се прави с:

 • полиомиелит
 • недоимъчни невропатии
 • токсични невропатии
 • мултифокална моторна невропатия
 • множествен мононеврит
 • полиневропатии при критични състояния
 • ботулизъм
 • полиневропатии при заболявания на съединителната тъкан
 • постдифтерийни полиневрити
 • миастения гравис
 • лаймска болест
 • полиневропатия при остра интермитентна порфирия
 • хронична възпалителна демиелинизираща полиневропатия
 • остра миелопатия (компресивна, трансверзален миелит, съдова)
 • тромбоза или емболия на базиларната артерия (locked-in syndrome)
 • периодични хипер- или хипокалиемични парализи
 • хипофосфатемия
 • метаболитни миопатии
 • полимиозит
 • паранеопластични невропатии
 • рецидивиращи възпалителни полиневропатии
 • неопластичен менингит
 • лептоменингеална карциноматоза
 • конверзионно разстройство (хистерична парализа)