1. Каква е прогнозата при синдрома на Гилен-Баре?

Около 75-85% от пациентите със синдрома на Гилен-Баре се възстановяват напълно, 15-20% остават с резидуален неврологичен дефицит, 1-10% са тежко инвалидизирани, 5-10% хронифицират, а при 3% от пациентите може да се наблюдава рецидив на симптоматиката след първоначално подобрение или след стабилизиране след лечение.

Повечето пациенти се възстановяват спонтанно и почти напълно. Около 70% от случаите се възстановяват на 6 месец, а 82% на 24 месец. Незначително или по-нататъшно подобрение не се очаква след втората година.