9. В какво се изразява мускулната слабост?

  • обикновено се развива симетрично за период от няколко дни до 4 седмици (при 90% от случаите)
  • най-често започва от долните крайници (но, понякога от ръцете или лицето);
  • обхваща както проксимални, така и дистални мускулни групи (включително дихателна и булбарна пареза)
  • обикновено има възходящ ход на разпространение (от долни към горни крайници, евентуално към черепно-мозъчните нерви)
  • тежестта варира от леко изразена мускулна слабост до пълна квадриплегия, булбарна пареза и дихателна недостатъчност
  • пълно развитие на парезите настъпва обикновено до 4-тата седмица след началото на заболяването, а възстановяването започва около 2 до 4 седмици след спиране на прогресията