3. Каква е обективната неврологична находка?

  • установяване на симетрични, най-често започващи от долните крайници възходящи парези с максимално развитие до 4 седмици от началото на заболяването.
  • въпреки субективните оплаквания от парене, мравучкане и болка, обективно се регистрира минимален сетивен дефицит обикновено в дисталните отдели на крайниците. Установяване на сетивно проводниково ниво изключва диагнозата синдрома на Гилен-Баре!
  • сухожилно-надкостна хипо- до арефлексия е характерен белег още в ранния стадий на заболяването.
  • в около 10% от болните могат да се наблюдават неврологични симптоми от страна на ЦНС (положителен рефлекс на Бабински, атаксия, дистония) – това не изключва диагнозата синдрома на Гилен-Баре.