12. Каква е етиологията на синдрома на Гилен-Баре?

Синдромът на Гилен-Баре е постинфекциозно, имунномедиирано заболяване, увреждащо периферните нерви и техните коренчета. При около 1/3 от случаите се развива без предвестници. При останалите 2/3 анамнезата разкрива отключващ фактор в период от 1 до 4 седмици преди появата на неврологичната симптоматика. Най-често това са респираторна или гастроинтестинална инфекция.

Голям интерес представлява Campylobacter jejuni - най-често изолирания патогенен микроорганизъм от пациенти с остра възпалителна демиелинизираща полирадикулоневропатия. Серологични проучвания откриват, че 32% от пациентите са прекарали C.jejuni инфекция, за разлика от такива в северен Китай, които показват още по-висок процент – 60% на предшестваща C.jejuni инфекция с развитие на остра моторна аксонална невропатия (ОМАН), наричан "китайски паралитичен синдром".

Вирулентността на C.jejuni се дължи на специфични антигени, разположени върху неговата капсула, които са с подобна структура на ганглиозидите, изграждащи периферния миелин. Тези антигени представляват липополизахариди предизвикващи имунен отговор. Антителата, насочени срещу тях, реагират кръстосано и с ганглиозидите GM1 и GD1b в периферния миелин. В резултат на това настъпва деструкция на миелина и нарушение в провеждането на нервния импулс.

Цитомегаловирусът (CMV) е втората по честота инфекция, която предшества развитието на синдрома на Гилен-Баре (според някои проучвания - около 13% от случаите). При тези пациенти най-често се засягат сетивните и краниални нерви. Налице са антитела срещу ганглиозид GM2 на периферния миелин.

Други инфекциозни агенти, които се откриват в по-малък процент от случаите са: вирусът на Epstein-Barr (EBV), Mycoplasma pneumoniae, Varicella zoster вирус, HIV, Haemophilus influenzae, Parainfluenza 1 вирус, Influenza A вирус, Influenza B вирус, Adenovirus, Herpes simplex вирус, West Nile вирус, петнист тиф (2,60,99,120,138).

По-редки причини описвани в литературата като отключващи фактори за синдрома на Гилен-Баре са:

  • операции и травми
  • ваксини (случаи с приложение на противобясна ваксина и убита противогрипна ваксина)
  • след органна и костномозъчна трансплантация
  • след употреба на тромболитични агенти и хероин
  • бременност
  • други заболявания - болест на Hodgkin, лимфом, системен LED, по-рядко при морбили, денга, хепатит C