11. Каква е патогенезата и патоморфологията на синдрома на Гилен-Баре?

Патогенеза:

  • участие на хуморални и клетъчни механизми
  • антитела към ганглиозидите, изграждащи периферния миелин – най-често към GM1; при синдрома на Милер-Фишер най-често към GQ1b

Патоморфология:

  • сегментна демиелинизация, по-късна ремиелинизация и мононуклеарна клетъчна инфилтрация са основните патоморфологични промени при ОВДП.
  • възпалителните инфилтрати са локализирани предимно в проксималната част на периферните нерви и техните коренчета, краниалните нерви, ганглиите на задните коренчета и симпатиковите ганглии.
  • биопсията на n.suralis обикновено открива минимални патохистологични промени, може би поради предимното засягане на двигателните нерви.