1. Какви са клиничните варианти на синдрома на Гилен-Баре?

Синдромът на Гилен-Баре е хетерогенен синдром, съставен от няколко субтипа въз основа на клинични, електрофизиологични и патоморфологични критерии:

 • според вида на увреда на периферните нерви – демиелинизиращи и аксонални
 • според вида на увредените нерви – моторни; смесени – сетивно-моторни; автономни; краниални

Остра възпалителна демиелинизираща полиневропатия (ОВДП)

 • Най-често срещания клиничен вариант на синдрома на Гилен-Баре, засягащ предимно двигателните нерви и техните коренчета, обикновено с добра прогноза.

Остра моторна аксонална невропатия (ОМАН)

 • наблюдава се при около 5% от болните
 • протича изцяло като двигателен вариант – обикновено тежко изразени парези
 • електрофизиологични данни за аксонална полиневропатия
 • белтъчно-клетъчна дисоциация в цереброспиналната течност
 • тясно свързана с гастроинтестинална C.jejuni инфекция и антитела към ганглиозиди GM1, GD1a и GD1b
 • прогнозата по отношение на възстановяването е по-лоша в сравнение с ОВДП. Пациентите могат да останат с тежък резидуален неврологичен дефицит.

Остра моторно-сетивна аксонална навропатия (ОМСАН)

 • протича с картината на бързо развиващи се тежки парези и обективен сетивен дефицит
 • електрофизиологични данни за аксонална полиневропатия (засягане на двигателни и сетивни влакна)
 • белтъчно-клетъчна дисоциация в цереброспиналната течност
 • бърза прогресия
 • забавено и непълно възстановяване
 • по-лоша прогноза в сравнение с ОМАН

Синдром на Милер-Фишер (СМФ)

 • 5% от случаите със синдрома на Гилен-Баре
 • протича с клиничната триада - атаксия, тотална външна офталмоплегия и сухожилно-надкостна арефлексия
 • обикновено без развитие на парези
 • доброкачествен ход, при повечето пациенти с пълно спонтанно възстановяване за няколко седмици или месеци
 • повишен титър на антитела към ганглиозид GQ1b

Сетивен вариант

 • протича с бързо развитие на симетрична възбудна сетивна симптоматика (мравучкане, парене, скованост), понякога с асцендиращо разпространение
 • максимален неврологичен дефицит до 4 седмици от началото на заболяването;
 • запазена мускулна сила
 • сухожилно-надкостна хипо- до арефлексия
 • загуба на вибрационен усет в крайниците и по-рядко на усета за болка и допир
 • електрофизиологични данни за демиелинизация на периферните нерви
 • белтъчно-клетъчна дисоциация в цереброспиналната течност
 • добра прогноза

Остра пандисавтономия

 • без значителен двигателен или сетивен дефицит
 • протича с картината на остро развиваща се симпатикова и/ или парасимпатикова дисфункция: тежка ортостатична хипотония, анхидроза, гастроинтестинална атония, смущения в микцията и потентността, разстройство на зеничните реакции
 • добра прогноза

Фаринго-цервико-брахиален синдрома на Гилен-Баре (Краниален синдрома на Гилен-Баре)

 • Изолирана лицева, орофарингеална, шийна слабост, включително и на горните крайници без засягане на долни крайници;