8. Каква е етиологията на псориазиса?

За развитие на заболяването оказват роля генетични и фактори на околната среда.

  • генетични фактори - HLA- B13, -B17 и -Cw6 най- често се асоциират с плакатната форма на псориазис. Не се отхвърля възможността за полигенно (мултифакторно) унаследяване, въпреки че у редица фамилии се наблюдава автозомно доминантно унаследяване с намалена пенетрантност. Проучвания сред близнаци показват конкордантност в 73% от еднояйчните и 20% сред двуяйчните близнаци.

Локални фактори влошаващи псориазиса:

  • травма - всички видове травма се асоциират с развитие на плакатен псориазис (физична, химична, електрически ток, хирургична, инфекциозна и възпалителна). Ексцесивното разчесване може да влоши локализиран псориазис. Развитието на псориатични плаки на мястото на травмата се обозначава като феномен на Kцbner.
  • слънчева светлина - при повечето пациенти слънчевата светлина се отразява благоприятно на псориазиса. Все пак малка част от хората съобщават за агравиране на симптомите от силната слънчева светлина и влошаване на заболяването през лятото. Слънчевото изгаряне води до поява на псориатични плаки чрез феномена на Kцbner.

Системни фактори влошаващи псориазиса:

  • ифекции - стрептококовата инфекция на фаринкса предизвиква поява на един от клиничните варианти на псориазис- psoriasis guttata. Предполага се, че субклиничната стрептококова колонизация или свръхрастеж, са отговорни за рефракторния плакатен псориазис.
  • HIV - при инфектираните с HIV инфекция се наблюдава активиране и влошаване на псориазиса.
  • лекарства - най-често обвинявани лекарства за екзацербация на псориазис са литиеви соли, бета блокери, АСЕ инхибитори, тетрациклин, нестероидни противовъзпалителни, антималарици.
  • психологични/емоционални фактори - много от пациентите съобщават за влошаване на състоянието след психологичен стрес. Няма ясна причинно следствена връзка между екзацербацията на заболяването и стреса. Вероятно пациентите в стресово напрежение показват намалена способност за сътрудничество при лечението на кожното заболяване. Интензивният сърбеж и разчесването при тревожни и депресивни състояния допринася за възникване на Kцbner феномен.
  • тютюнопушене - повишен риск съществува при пушачи.
  • алкохол - акохолът се счита за рисков фактор предимно при млади и мъже на средна възраст.
  • ендокринни фактори - тежестта на псориазиса варира в зависимост от хормоналните промени. Пиковете на заболяването са през пубертета и менопаузата. По време на бременност симптомите се подобряват, а в постпарталния период отново се влошават.