5. Как се поставя диагнозата?

Псориазис почти винаги е клинична диагноза и лабораторни изследвания рядко са индицирани. При тежки и еритродермични форми се наблюдава елевирана пикочна киселина, вероятно от засилената епидермопоеза. Нивото на серумните протеини и албумин спада, поради загубата с десквамацията на епидермиса.

Рентгенография на засегнатите стави показва типа засягане на ставите. Рентгенологични белези – остеопороза, стеснени ставни цепки, узурирани повърхности, остеосклероза и остеофити.

Биопсия - въпреки, че диагнозата псориазис е лесна, в някои случаи като psoriasis pustulosa, може да се проведе хистологично изследване.

Хистопатологични промени:

  • микроабсцеси на Munro в горните слоеве на епидермиса
  • епидермална хиперплазия с акантоза, паракератоза и липса на гранулозен слой
  • длатирани капиляри в дермалните папили, които са удължени.