4. Каква е еволюциата на псориазиса?

Псориазисът е хронично-рецидивиращо заболяване. Хроничните стационирани форми се характеризират с малко на брой т. нар. дежурни плаки, локализирани върху предилекционни участъци (лакти, капилициум и др.).

Рецидивите започват под влияние на различни фактори, често еруптивно с малки пунктатни розови лезии или капковидни папули, без типична предилекция и често със сърбеж.

При около 30% от болните от псориазис се наблюдават спонтанни ремисии.