1. Какво е лечението на пневмоторакса?

Тензионен пневмоторакс

 • извършване на спешна декомпресия чрез поставяне на канюла във второ междуребрие (по горния ръб на трето ребро) по средна клавикуларна линия
 • подаване на кислород чрез маска
 • поставяне на аксиларен гръден дренаж (5то междуребрие по средна аксиларна линия). След манипулацията се поставя на мека аспирация или на подводна аспирация по Билау.
 • изваждане на канюлата
 • контролна рентгенография за потвърждаване на позицията на дренажа

Първичен пневмоторакс при минимален пневмоторакс не се налага лечение. Въздухът се резорбира за 2 4 седмици.

 • аспирация чрез пункция във второ междуребрие
 • поставяне на аксиларен гръден дренаж

Вторичен пневмоторакс аспирация ако белия дроб е отделен на 2 см. или по малко от гръдната стена

 • поставяне на аксиларен гръден дренаж.

Изваждането на гръдните дренажи е препоръчително да става 24 часа след разгъването на белия дроб. Оперативно лечение е препоръчително при случаи на двустранен, неповлияващ се от торакоцентеза пневмоторакс; при рецидивен пневмоторакс.